ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνω ότι το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής, θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3-5 Ιουνίου 2021, στις 3-5 Ιουνίου 2021, με τη νέα υβριδική μορφή που επιβάλλουν οι συνθήκες της πανδημίας, δηλαδή τόσο με φυσική παρουσία των συνέδρων όσο και με διαδικτυακή συμμετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο σε μορφή Προφορικής ή e-Poster παρακαλούνται να υποβάλλουν το αργότερο έως 25 Απριλίου 2021 την περίληψη της εργασίας τους. Η έναρξη υποβολής εργασιών είναι στις 01 Μαρτίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ημερομηνίες Συνεδρίου:
3-5 Ιουνίου 2021


Έναρξη Υποβολής Εργασιών:
01 Μαρτίου 2021


Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Εργασιών:
25 Απριλίου 2021


Τελευταία προθεσμία μειωμένης εγγραφής:
30 Απριλίου 2021

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Συνέδριο θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο